Dette er symptomerne på hjernetræthed

Hjernetræthed betegnes som værende en mental træthed. Det er en form for udmattelse, som typisk følger efter en hjerneskade. Nogle beskriver det som om, at hjernen og kroppen slukker, mens andre beskriver det som om, at de får blackout.

Hjernetræthed forekommer typisk, hvis du har fået en hjerneskade. Det er kun de færreste, der ikke oplever hjernetræthed, når de er blevet diagnosticeret med en hjerneskade. Der er forskel på almindelig træthed, fysisk træthed, følelsesmæssig træthed og hjernetræthed.

Hjernetrætheden kaldes også for udtrætning eller mental fatigue i fagsprog. Du vil ofte opleve, at du føler dig utilpas, tappet for energi, koncentrationsbesværet og have svært ved at finde ordene, når du har hjernetræthed.

Hvis du er ude blandt mennesker, når trætheden rammer, kan folk hurtigt komme til at tro, at du er påvirket af rusmidler, eller at de blot misforstår dig. Det kan derfor være en god idé at være åben omkring hjernetrætheden, så du undgår misforståelser.

Er det muligt at mærke hjernetrætheden, før den kommer?

Du vil ofte opleve, at hjernetrætheden kommer pludseligt – uden varsel eller faresignaler, der gør, at du er bevidst omkring, at den er på vej. Det kan betyde, at du på et splitsekund er nødt til at opgive alt det, du er i gang med.

De fleste mennesker, der har hjernetræthed, lærer dog at kende symptomerne. Det betyder, at de har mulighed for at planlægge deres hverdag, så den er struktureret til at imødekomme hjernetrætheden. Det vil med andre ord ikke være den, der bestemmer, hvad du skal og kan foretage dig.

Samtidig vil dine nærmeste pårørende også lære at kende tegnene, så du kan navigere efter deres mening. Du bør altid lytte til dine pårørende, hvis de mener, at hjernetrætheden er på vej – også selvom, du synes, det er irriterende, at de påtaler det.

Hvorfor bliver hjernen så udmattet?

Hjernen er et organ, som kræver utroligt meget energi. Din hjerne bliver hurtigere overanstrengt, når du har en hjerneskade, hvilket er dét, der ligger til grund for hjernetrætheden. Du kan derfor godt regne med, at det bliver mere vanskeligt at udføre almindelige opgaver, som du før havde nemt ved.

Trætheden rammer dig især, hvis du har har udført opgaver, som har krævet meget anstrengelse eller koncentration. Det giver mange forskellige sanseindtryk, hvorfor du vil få behov for en pause, hvor du ikke skal bruge hjernen så meget.

Når du oplever hjernetræthed, er det en god idé at trække dig tilbage, så du kan få ro. Noget tyder på, at en skadet hjerne skal bruge mere energi på at sende og modtage signaler, hvilket er dét, der gør, at du hurtigere bliver træt og udmattet.

Kommunikationen mellem nervecellerne bliver hurtigere forstyrret, og det skal den skadede hjerne kompensere for. Det betyder i bund og grund, at hjernen bruger flere kræfter på at løse opgaver, hvorfor det tærer mere på kræfterne.

Skriv en kommentar